EESTI AJALUGU

Eesti ajalugu on inimasustuse ajalugu praegusel Eesti alal.
Eesti ajaloo alguseks loetakse esimese teadaoleva küttide ja kalastajate asula - Pulli - eksisteerimist Pärnu jõe ääres umbes 11 000 aastat tagasi
.

Eesti ajaloo periodiseerimisel on palju võimalusi. Eesti akadeemilises ajalookirjutuses on üldiselt välja kujunenud järgmine periodiseering:
  1. Eesti muinasaeg ehk esiajalugu
  2. Eesti keskaeg
  3. Eesti varauusaeg
  4. Eesti uusaeg
  5. Eesti lähiajalugu ehk uusim aeg