EESTI LÄHIAJALUGU ehk UUSIM AEG - aeg pärast 1918. aastat

Selle perioodi alla loetakse enamasti aeg pärast 1918. aastat ning seda jaotatakse sageli nõnda:
 
Okupatsioonide aeg: 
            
Saksa esimene 1918
            Nõukogude esimene 1940–1941
            Saksa teine 1941–1944
            Nõukogude teine 1944–1991)
 Iseseisvuse aeg:
         
esimene 1918–1940
          teine alates 1991